بیمارستان خاتم الانبیا

گزارش تصویری از برگزاری مراسم ترتیل خوانی در بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) تهران با حضور قاریان بین المللی

1402/01/12 - 11:42