بیمارستان خاتم الانبیا

سامانه دریافت پیشنهادات و انتقادات کارکنان

فرم دریافت پیشنهادات و انتقادات کارکنان بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی خاتم الانبیاء (ص) تهران

 

فرم دریافت پیشنهادات کارکنان


فرم دریافت انتقادات کارکنان