بیمارستان خاتم الانبیا

پروفسور اردشیر قوام زاده

پروفسور اردشیر قوام زاده

پروفسور اردشیر قوام زاده

اطلاعات شخصی

نام و نام خانوادگی: اردشیر قوام زاده
تاریخ تولد: 1319/2/9
محل تولد: تهران
رتبه ی علمی: استاد ممتاز
آدرس ایمیل: ghavamza@sina.tums.ac.ir
 

تحصیلات:

 • 25 مارچ 1971 دانشکده پزشکی وین – اتریش
 • آوریل 1971 لغایت دسامبر 1971 دوره اینترنتی اتریش
 • 1972 لغایت 1977 دوره رزیدنتی داخلی و آنکولوژی آرا – سوئیس
 • 1977 بورد طب داخلی از سوئیس
 • 1989 لغایت 1991 دوره فلوشیپی در هماتولوژی و پیوند سوئیس
 • 1991 بورد آنکولوژی و هماتولوژی سوئیس

رتبه های علمی:

 • 1357 استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران (دپارتمان هماتولوژی و آنکولوژی بیمارستان شریعتی)
 • 1364 دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران (دپارتمان هماتولوژی و آنکولوژی بیمارستان شریعتی)
 • 1371 استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران (دپارتمان هماتولوژی و آنکولوژی بیمارستان شریعتی)
 • 1388 استاد ممتاز دانشگاه علوم پزشکی تهران (دپارتمان هماتولوژی و آنکولوژی بیمارستان شریعتی)

سمت های اداری:

 • 1359-1361 ریاست بیمارستان شریعتی – دانشگاه تهران
 • 1359-1364 ریاست دپارتمان پزشکی – دانشگاه تهران
 • 1359-1378 ریاست بخش هماتولوژی و آنکولوژی و پیوند سلول های بنیادی بیمارستان شریعتی – دانشگاه تهران
 • 1378 تا آبان 1397 ریاست مرکز تحقیقات هماتولوژی و آنکولوژی و پیوند سلول های بنیادی بیمارستان شریعتی – دانشگاه تهران
 • 1372 تاکنون رئیس انجمن هماتولوژی و مدیکال آنکولوژی ایران

عضویت انجمن های علمی:

 • عضو بیش از 10 انجمن داخلی و خارجی
 • رئیس انجمن هماتولوژی و مدیکال آنکولوژی ایران
 • رئیس انجمن پیوند سلول های بنیادی خونساز ایران

پروژه های تحقیقاتی:

 • مجری و همکار طرح بیش از 120 پروژه ی علمی
 • استاد راهنما برای بیش از 80 پایان نامه جهت اخذ درجه فوق تخصصی خون و سرطان بالغین و تخصص داخلی

کتاب:

1- Communication with the cancer patient in Iran

2-Book of Clinical Hematology, 1992 at Isfahan University of sciences

3-A color atlas of morphologic Hematology

انتشارات:

 • بیش از 270 publication به زبان انگلیسی و بیش از 70 publication به زبان فارسی

مقالات:

 • بیش از 340 مقاله

سخنرانی:

 • بیش از 300 سخنرانی در خصوص هماتولوژی، آنکولوژی و پیوند مغز استخوان در خارج از کشور و ایران