بیمارستان خاتم الانبیا

بخش فیلمبرداری

فیلمبرداری از لحظه تولد فرزند شما با کادری مجرب در بیمارستان خاتم الانبیاء (ص)

1-   ساعت کار این مجموعه از 7:30 الی 16 می باشد.

2-   فیلمبرداری(در چهار مرحله) از قبل از ورود به اتاق زایمان یا اتاق عمل آغاز می شود و تا ورود پدرو مادر و نوزاد به بخش ادامه دارد.

3-   مدت زمان فیلمی که در پایان ارائه می شود 30 دقیقه است.

4-   هزینه فیلمبرداری و تدوین آن تا پایان سال 1395 در مجموع 1800000 ریال می باشد

5-   در صورتی که زایمان غیر از این ساعات انجام شود 10 الی 30  درصد +  هزینه ایاب و ذهاب فیلمبردار به مبلغ فوق اضافه خواهد شد.

6-    حضور فیلمبردار در روزهای تعطیل منوط به درخواست و هماهنگی قبلی مشتری می باشد که در این صورت حدود 10 درصد +  هزینه ایاب و ذهاب فیلمبردار به هزینه ی مذکور اضافه خواهد شد.

7-   حداقل یکروز قبل از زایمان باید با فیلمبردار هماهنگی انجام شود.

8-   شماره های تماس  83555590

09102774708  سرکار خانم مستدام

09303924335  سرکار خانم ولی پور

09374565348  سرکار خانم احمدی