بیمارستان خاتم الانبیا

بانک

بانک

بسمه تعالی

در بیمارستان فوق تخصصی خاتم الانبیاء (ص) جمعاً دو نوع بانک شامل بانک های رفاه و دی به بیماران، مراجعین و کارکنان ارائه خدمت می کنند.

بانک رفاه

بانک رفاه شعبه بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) در سال 1377، با کد 177 افتتاح گردیده است. این بانک از نظر مکانی جنب داروخانه بیمارستان در قسمت ورودی پارکینگ پرسنل واقع شده است. کلیه امور مالی، از جمله پرداخت حقوق پرسنل از این بانک صورت می گیرد. ساعات کاری این بانک مشابه بانک های رفاه در سطح شهر می باشد. شماره تلفن تماس  آن  2- 88209830  است. ضمناً بانک رفاه شعبه بیمارستان خاتم به مراجعین خود،  کلیه خدمات بانکی را ارائه می دهد.

بانک دی

بانک دی در تاریخ 1390/12/15 در بیمارستان خاتم افتتاح گردید و بصورت باجه ای از بانک دی شعبه ونک کد (0114)، با دو کارمند به مراجعین ارائه خدمت می کند. محل این بانک در طبقه همکف بیمارستان خاتم، مجاور واحد پذیرش بستری می باشد. ساعات کار این باجه از 7:30 صبح الی 17:00 می باشد و شماره تلفن داخلی آن 3890 است. کلیه واریز هزینه بیماران در این بانک صورت می گیرد.

خدماتی که این بانک به مراجعین ارائه می دهد شامل؛ کلیه خدمات پایه بانکی نظیر افتتاح حساب، دریافت و پرداخت پول، سپرده گذاری و ...  به جز ضمانت نامه و صدور چک رمز دار و بانکی می باشد.

دستگاه های عابر بانک (ATM)

در بیمارستان خاتم جمعاً هفت دستگاه پرداخت پول نصب شده است که محل استقرار آنها به شرح ذیل می باشد:

پنج دستگاه در راهرو ما بین دو ساختمان بیمارستان خاتم و ساختمان علوم اعصاب شفاء می باشد. سه دستگاه به بانک رفاه، دو دستگاه به بانک دی تعلق دارد.

همچنین دو دستگاه در لابی ساختمان یاس (جنب آسانسور شرقی) قراردارد، که شامل یک دستگاه که به بانک رفاه و یک دستگاه به بانک دی تعلق دارد.