بیمارستان خاتم الانبیا

توانبخشی قلبــی ریوی

توانبخشی قلبــی ریوی

توانبخشی قلبــی ریوی

توانبخشی قلبــی ریوی

بیماریهای قلبی و عروقی سردسته علل مرگ و میر در ایران می باشند. این بیماریها و عوارض  آن ها علاوه بر مرگ و میر موجب ناتوانی و افت کیفیت زندگی به ویژه در بهترین سال های زندگی می شوند.

توان بخشی قلب برنامه ای موثر و بی خطر است که در کنار درمان های طبی و جراحی موجب بهبودی سریع کارکرد قلبی، افزایش توان جسمانی، کاهش خطر بروز مشکلات قلبی در آینده، طول عمری بیشتر و مفید تر و از همه  مهم تر ارتقاء کیفیت زندگی می شود. برنامه توان بخشی قلبی شامل آموزش های لازم به بیمار از نظر شیوه زندگی سالم ، تغذیه مناسب، ترک سیگار، کاهش استرس و مشاوره روانشناســی  و نیز برنامه های قلبی و تجویز نسخه ورزشی مناسب  و تحت کنترل، حلقه مکمل جهت برگشت بیمار به زندگی طبیعی و فعال  می باشد که باعث کاهش هزینه های وابستگی و مبالغ سنگین هزینه های درمانی می گردد.

کلینیک تخصصی و توان بخشی قلبی بیمارستان خاتم الانبیاء(ص) با بهره گیری از پیشرفته ترین امکانات تخصصی توان بخشی قلبی و زیر نظر متخصصان طب فیزیکی  و توان بخشی و قلب و عروق امکان بازگشت سالم و با نشاط شما را به زندگی فعال خود فراهم می آورد. در این کلینیک با تاکید بر تجویز تخصصی و انجام روش های  مراقبت شده ورزش، اطلاعات لازم در زمینه شناخت عوامل خطرساز بیماریهای قلبی عروقی و کنترل و تعدیل آن ها در اختیارتان قرار می گیرد و رژیم غذایی مناسب بیماری شما برایتان تجویز و مشاوره تخصـصی روان شـــناســـی  متناسب با نیازهای روحی، روانی  جهت ترک عادت های غلط زندگی و ایجاد روحیه نشاط و سرزندگی برای شروع زندگی  نو و سالم انجام می پذیرد.

  رئیس بخش: دکتـــر فــرزانه تــــرکان، متخصص طب فیزیکی و توان بخشی

  مسئول بخش: خانم انسیه اســـفندیــاری