بیمارستان خاتم الانبیا

برگزاری مسابقه مفاهیم قرآن کریم به مناسبت ماه مبارک رمضان (قابل توجه همکاران محترم بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) تهران)