بیمارستان خاتم الانبیا

تبریک سال نو به بیماران و کارکنان بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) توسط واحد فرهنگی این مجموعه در ساعات تحویل نوروز 1400

تبریک سال نو به بیماران و کارکنان بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) توسط واحد فرهنگی این مجموعه در ساعات تحویل نوروز 1400

واحد فرهنگی بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) با حضور در کنار بیماران، کارکنان و کادر پر تلاش این مجموعه در ساعات اولیه تحویل سال، نوروز 1400 را به آنان و همه ی مردم ایران زمین  تبریک گفت.

1400/01/01 - 12:49