بیمارستان خاتم الانبیا

تقدیر فرمانده سپاه تهران از مدیریت و پرسنل پرستاری بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی خاتم الانبیاء (ص) تهران در روز پرستار

1399/10/06 - 15:13