پیوندهای بسیج جامعه پزشکی

» گزارش تصويري از مراسم پرفيض و نوراني ليله قدر شب 19ماه مبارك رمضان 1394 در بيمارستان خاتم الانبياء (ص)

 

1394/04/15 - 17:27

 
گزارش تصويري از مراسم پرفيض و نوراني ليله قدر شب 19ماه مبارك رمضان 1394 در بيمارستان خاتم الانبياء (ص) گزارش تصويري از مراسم پرفيض و نوراني ليله قدر شب 19ماه مبارك رمضان 1394 در بيمارستان خاتم الانبياء (ص) گزارش تصويري از مراسم پرفيض و نوراني ليله قدر شب 19ماه مبارك رمضان 1394 در بيمارستان خاتم الانبياء (ص) گزارش تصويري از مراسم پرفيض و نوراني ليله قدر شب 19ماه مبارك رمضان 1394 در بيمارستان خاتم الانبياء (ص) گزارش تصويري از مراسم پرفيض و نوراني ليله قدر شب 19ماه مبارك رمضان 1394 در بيمارستان خاتم الانبياء (ص) گزارش تصويري از مراسم پرفيض و نوراني ليله قدر شب 19ماه مبارك رمضان 1394 در بيمارستان خاتم الانبياء (ص) گزارش تصويري از مراسم پرفيض و نوراني ليله قدر شب 19ماه مبارك رمضان 1394 در بيمارستان خاتم الانبياء (ص) گزارش تصويري از مراسم پرفيض و نوراني ليله قدر شب 19ماه مبارك رمضان 1394 در بيمارستان خاتم الانبياء (ص)