پیوندها

» بازديد جناب آقاى دكتر محمد آقاجانى معاونت محترم درمان وزارت بهداشت از بيمارستان خاتم الانبياء (ص)

 

جناب آقای دكتر محمد آقاجانى معاونت محترم درمان وزير بهداشت صبح امروز به مناسبت هفته كرامت از بيمارستان خاتم الانبياء (ص) بازديد كرد.

وى طى بازديد از يكی از بخش هاى مراقبت ويژه اين بيمارستان كه به والدين شهدا و جانبازان اختصاص دارد، ضمن عيادت از بيماری كه دو سال در اين بخش بسترى است، بيان كرد: يكى از برنامه هاى وزارت بهداشت،برقرارى خدمات مراقبت در منزل با پايه بيمارستانى برای بيمارانى كه به مدت طولانى در بخش هاى ICU بستری هستند، تعریف شده است.

وی ادامه داد: كاهش احتمال عوارض اقامت در ICU همچون عفونت يا زخم هاى بسترى، افزايش روحيه بيماران با برقرارى ارتباط با بستگان، كاهش هزينه ها و در اختيار قرار گرفتن تخت هاى مراقبت ويژه به بيماران اورژانسى ،از ويژگى هاى اين اقدام است.
آقاجانى افزود: وزارت بهداشت برنامه دارد طرح برقرارى خدمات مراقبت در منزل را در دانشگاه هاى علوم پزشكى تهران،ايران ،شهيد بهشتى و قم به صورت آزمايشى اجرا كند تا با متعادل كردن هزينه ها در راستاى تحقق اقتصاد مقاومتی گامى موثر بردارد.
آقاجانى با اشاره به اهميت تجهيز بخش ICU به دستگاه دياليز ثابت، افزود: تمام بيمارستان ها به علت مخاطره آميز بودن انتقال بيمار از بخش مراقبت هاى ويژه به بخش دياليز و بى ثباتى هموديناميك، بايد بخش هاى خود را به دستگاه هاى دياليز مجهز كنند.
در بيمارستان خاتم الانبياء بالغ بر 1,850 پرسنل فعال هستند كه از اين تعداد 680 پرستار كارشناس ،كارشناسي ارشد و دكترا ، ٩٠ پرسنل كارشناس و كارشناسى ارشد مامايى و صد کارشناس اتاق عمل و هوشبری فعاليت مى كنند. اين بيمارستان ٤٥٠ تخت فعال دارد.
 
آقاجانى با بيان مهمترين دليل انتشار عفونت در بيمارستان ها ،افزود: انتقال عفونت از طريق دست ها مى تواند منجر به مرگ شود. از همين رو در دستورالعمل هاى بيمارستانى و اعتباربخشى جديد به اين موضوع تاكيد شده است.
 
وى در خصوص بيمارستان خانم الانبياء عنوان كرد: اين بيمارستان يكى از ١٠ بيمارستان برتر كشور و از لحاظ ايمنى ،تکریم بيمار و موثر بودن درمان دارنده رتبه يك است. 
 
معاون درمان وزارت بهداشت از بخش فوق تخصصى آنژيوگرافى و آنژيوپلاستى قلب و عروق محيطى ، كلينيك تخصصى قلب، يك واحد درمانگاه، آزمايشگاه و اورژانس بيمارستان خاتم الانبياء نيز بازديد كرد.

1395/05/14 - 00:18

 
بازديد جناب آقاى دكتر محمد آقاجانى معاونت محترم درمان وزارت بهداشت از بيمارستان خاتم الانبياء (ص) بازديد جناب آقاى دكتر محمد آقاجانى معاونت محترم درمان وزارت بهداشت از بيمارستان خاتم الانبياء (ص) بازديد جناب آقاى دكتر محمد آقاجانى معاونت محترم درمان وزارت بهداشت از بيمارستان خاتم الانبياء (ص) بازديد جناب آقاى دكتر محمد آقاجانى معاونت محترم درمان وزارت بهداشت از بيمارستان خاتم الانبياء (ص) بازديد جناب آقاى دكتر محمد آقاجانى معاونت محترم درمان وزارت بهداشت از بيمارستان خاتم الانبياء (ص) بازديد جناب آقاى دكتر محمد آقاجانى معاونت محترم درمان وزارت بهداشت از بيمارستان خاتم الانبياء (ص)