پیوندها

» نتیجه آزمون استخدامی و برنامه انجام مصاحبه

 

نتیجه آزمون استخدامی کارکنان پرستاری بیمارستان
 اسامی پذیرفته شدگان در آزمون کتبی و برنامه انجام مصاحبه
 
جدول 1: برنامه شرکت در آزمون مصاحبه

جدول 2: اسامی پذیرفته شدگان در آزمون کتبی

 

توجه: داوطلبین محترم پذیرفته شده در آزمون کتبی می بایست طبق برنامه مشخص شده در جدول 1 جهت انجام مصاحبه در بیمارستان حضور بهم رسانند.

 

جدول 1: برنامه شرکت در آزمون مصاحبه

رديف

روز

تاريخ

ساعت

محل

1-25

دوشنبه

1390/03/23

10 صبح

ساختمان علوم اعصاب بیمارستان

طبقه همكف

سالن اجتماعات

 

 

26-50

سه شنبه

1390/03/24

51-75

چهارشنبه

1390/03/25

76-100

شنبه

1390/03/28

101-125

يكشنبه

1390/03/29

126-150

دوشنبه

1390/03/30

151-175

سه شنبه

1390/03/31

176-200

چهارشنبه

1390/04/01

201-225

پنجشنبه

1390/04/02

226-250

شنبه

1390/04/04

251-268

یکشنبه

1390/04/05

 

 

جدول 2: اسامی پذیرفته شدگان در آزمون کتبی

ردیف

نام

نام خانوادگی

کد رهگیری

1

پروانه

اباصلتي امرآبادي

1000266

2

سپيده

ابراهيم پور لوكلايه

1000273

3

مريم

اجورلو

1000314

4

مريم

احمدي

1000191

5

نرگس

احمدی

1000352

6

آمنه

احمدی

1000378

7

فروزان

احمدی قوهکی

1000197

8

سید رضا

احمدی نژاد

1000430

9

جمیل

ارجمند

1000463

10

مرضيه

آردي بجستاني

1000058

11

نسرين

ارنگي

1000439

12

ملیحه

آزادی ارمکی

1000411

13

معصومه

آژير

1000268

14

هادي

اسدبگي

1000179

15

رقیه

اسدپور لمر

1000257

16

شقایق

اسفندیاری کناری

1000393

17

مهديه

آسفي

1000355

18

زيبنده

اسلامي كليجي

1000187

19

بهناز

اسماعيلي

1000259

20

نوشين

اسمعيلي

1000276

21

رضا

اشعری جعفری

1000094

22

اقدس

افشارونگینی

1000223

23

پروین

افضلی دیسفانی

1000339

24

رويا

آقاياني

1000218

25

سحر

اکبری

1000394

26

بشري

اكيا

1000405

27

ساره

امير نانيان

1000202

28

زهرا

اميني مقدم

1000274

29

فرانک

انصاری فر

1000408

30

غزاله

اولیا

1000106

31

مریم

اویسی

1000428

32

شبنم

ایزدپناه

1000326

33

سمانه

بابائي

1000018

34

نجیبه

بابائی دراز

1000105

35

زهرا

بارانی

1000054

36

فرخنده

باقري نيا

1000214

37

سكينه

بختياري

1000269

38

سهیلا

بختیاری

1000481

39

لیلا

بختیاری محمدیه

1000480

40

مریم

براتوند

1000044

41

مريم

برنا

1000200

42

ملیحه

بصیر

1000434

43

ليلا

بهروزي

1000220

44

ام البنين

بهنام پور

1000160

45

منیژه

بوستانی

1000189

46

حميده

بيات

1000188

47

حمیدرضا

بیات

1000059

48

طاهره

بیات

1000023

49

زهرا

بیات

1000082

50

مریم

پرچمی عراقی

1000384

51

لاله

پورغلامی آرانی

1000154

52

اعظم

پورفیضی اطاقوری

1000275

53

سید محمد حسن

پویان

1000256

54

خديجه

پيچگاه

1000184

55

خلیل

ترکانلو

1000496

56

سولماز

ترگل

1000264

57

اكرم

تلافي داريان

1000504

58

عذرا

توده دهقان

1000078

59

ليلا

توراني

1000159

60

مريم

توسلي

1000185

61

فرشته

توكلي بنيزي

1000327

62

اکرم

تومانی

1000370

63

زينب

جربان

1000180

64

هاجر

جعفري

1000203

65

رویا

جلالی نجف آبادی

1000328

66

زينب

جليلي ليا لماني

1000277

67

ربابه

جوادي رهورد

1000415

68

سيده سحر

جوادين ديوشلي

1000162

69

متانت

جوهری پیرواتلو

1000493

70

سمیرا

چوپانی قلعه رودخانی

1000372

71

فاطمه

حاتمي شريف آبادي

1000215

72

مینا

حاتمی

1000404

73

طاهره

حاج نوري

1000377

74

مريم

حاجي زماني

 

75

مريم

حاجيعلي

1000219

76

زهرا

حبيبي نوده

1000181

77

شبنم

حداد

1000294

78

ربابه

حسن پور

1000027

79

مهری

حسن پور

1000077

80

مريم

 

1390/08/28 - 22:02